Psychiater


Zet jij je als psychiater bij ons in?
Voor ons team Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg (MABZ) zoeken wij per direct een:

Psychiater (m/v)
8 - 12 uur per week

Jouw baan
Je bent verantwoordelijk voor diagnostiek, indicatiestelling en voorgestelde behandeling voor ambulante patiënten. Je draagt zorg voor continuïteit van onderzoek en zo nodig crisisinterventie. Je geeft specialistisch advies, consultatie aan de betrokken teams en vervult de consultfunctie voor verwijzers en collega’s. Je levert een actieve bijdrage aan ontwikkeling en deskundigheidsbevordering binnen het team en de organisatie. Het werken met de zorgmijdende cliënt past goed bij je.

Taken:
Hoofdtaak 1: Diagnostiek, indicatiestelling, behandeling

 • Voert gespecialiseerde in- en/of externe diagnostische onderzoeken uit, gericht op psychiatrische problematiek en bepaalt de behandeltermijn en mate van urgentie;
 • Adviseert op basis van de onderzoeksresultaten het multidisciplinair behandelteam en/of externe instellingen;
 • Is verantwoordelijk voor uitvoering en borging van medisch psychiatrische aspecten van de cliëntenzorg en uitvoering van de Wet Verlichte GGZ;
 • Stelt als behandelaar individuele psychiatrische behandelplannen op, evalueert deze en stelt zo nodig bij;
 • Voert psychiatrische en psychotherapeutische hulpverlening uit, onder meer door medicatie voor te schrijven, en psychiatrische behandelingen te indiceren en cliënten door te verwijzen naar de GGZ voor behandeling;
 • Treedt regelmatig handelend op in acute- en crisissituaties waarbij medisch en/of psychiatrisch handelen vereist is, ook buiten kantoortijden bij patiënten
 • Informeert en consulteert externe verwijzers/ instellingen in het bijzonder met betrekking tot de psychiatrische zorg aan de cliënt.

Hoofdtaak 2: Voorlichting, supervisie en scholing

 • Geeft voorlichting aan medewerkers, cliënten en familie over behandeling en behandelmethoden;
 • Geeft desgewenst supervisie en werkbegeleiding en kan gevraagd worden klinische lessen te geven;
 • Er kan sprake zijn van het coördineren van activiteiten binnen het team of het organiseren en implementeren van nieuw beleid op inhoud.

Hoofdtaak 3: Onderzoek, ontwikkeling en beleid,

 • Ontwikkelt, onderzoekt en initieert nieuwe vormen van behandeling en heeft een voortrekkersfunctie ten aanzien van het behandelbeleid;
 • Is verantwoordelijk voor de inhoudelijke opzet en samenhang van behandelprogramma's, behandelmethodieken en zorgarrangementen, evalueert deze en stelt zo nodig bij;
 • Kan researchactiviteiten en wetenschappelijk onderzoek verrichten.

Jouw team
De sector Strategie & Ontwikkeling bestaat onder andere uit team MABZ. MABZ houdt zich bezig met een breed scala aan onderwerpen binnen de openbare geestelijke gezondheidszorg, waaronder Suïcidepreventie, Overlast en Bemoeizorg, Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ), vroegsignalering in samenwerking met politie en de uitvoering van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ).

Dit breng je mee
Je hebt een afgeronde academische opleiding geneeskunde, aangevuld met de medisch specialistische opleiding tot psychiater. Registratie in het Specialistenregister als Psychiater is vereist. Daarnaast is kennis nodig van ethiek, wet- en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen en de overige specialismen en disciplines binnen de geestelijke gezondheidszorg. Je vakkennis is op peil door het volgen van cursussen en congressen.

Je beschikt over een klantgerichte instelling en goede communicatieve vaardigheden in het contact met cliënten, collega’s en netwerkpartners. Inlevingsvermogen en overtuigingskracht zijn van belang bij deze functie. Het kunnen overbruggen van tegengestelde belangen is noodzakelijk bij het uitvoeren van crisisinterventies tijdens onder andere crisisdienst die we mogelijk gaan ontwikkelen.

Vanuit de eigen behandelverantwoordelijkheid en binnen de kaders van het behandelbeleid voer je de diagnostische werkzaamheden zelfstandig uit. Je organiseert het eigen werk en stelt hierin prioriteiten. Initiatief en analyserend vermogen zijn nodig bij de aanpak van complexe problemen en in de eventuele crisisdienst.

Tact, motiveren en stimuleren zijn nodig in het contact tijdens behandelingen van cliënten met een complexe psychosociale en psychiatrische problematiek evenals het vermogen tot overtuigen, controleren, confronteren en corrigeren. Daarnaast stellen wij eisen aan sociale vaardigheden in het geven van leiding aan het behandelproces en het onderhouden van netwerken met externe behandelaars. Overtuigingskracht en het overbruggen van tegengestelde belangen zijn noodzakelijk bij het uitvoeren van crisisinterventies. Mondelinge en non-verbale uitdrukkingsvaardigheid is nodig bij het diagnosticeren en behandelen van cliënten met psychiatrische stoornissen. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij het opstellen van diagnostische en therapeutische rapportages, beleidsadvisering en bij het ontwikkelen van nieuwe behandelmethodieken.

Wij zoeken mensen die met passie werken aan de gezondheid van de regio. Jouw deskundigheid is je voornaamste kracht en met jouw omgevingsbewustzijn maak je het verschil. Je kijkt over je werkgrenzen heen en zoekt waar mogelijk de samenwerking voor het beste resultaat. Samen werken wij aan een gezonde en veilige regio.

Dit bieden wij
Wij bieden je een verantwoordelijke en afwisselende functie met marktconform salaris. Bij ons vind je een informele werksfeer, goede arbeidsvoorwaarden, waaronder arbeidsvoorwaarden op maat, gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof, 6% eindejaarsuitkering, een bijdrage in de levensloop en aanvullende ziektekostenverzekering en de mogelijkheid om flexibel te werken. De bij de gemeenten gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing (CAR-UWO).

Ruim 600 GGD-medewerkers werken iedere dag aan de bescherming, bewaking en bevordering van de gezondheid en veiligheid van ruim 325.000 inwoners in de regio Zaanstreek-Waterland. Het werkgebied omvat de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. De medewerkers voeren alle taken deskundig, proactief, samenwerkend en ondernemend uit; dit zijn tevens de kernwaarden waar GGD Zaanstreek-Waterland voor staat.

Interesse?
Reageer dan op deze vacature met jouw cv en motivatie. Neem voor informatie over deze vacature contact op met de Teamanager MABZ, via telefoonnummer: 06 2240 4713.

Deze vacature is gelijktijdig in- en extern uitgezet.
Wij nodigen mensen met een arbeidsbeperking nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacaturekenmerken

Acties